Muistokirjoitus

Suomen Äänitearkisto ry:n kunniajäsen Rainer Strömmer 1932-2018

Arkkitehti, suomalaisen äänilevytutkimuksen pioneeri Rainer Johannes Strömmer kuoli 23.6.2018 Helsingissä.

Rainer Strömmer syntyi Tampereella 15.6.1932 yliarkkitehti Bertel Strömmerin ja Ros-Marie Strömmerin 8-lapsiseen musikaaliseen perheeseen. Lapsuudenkodissa Pispalassa oli mittava savikiekkokokoelma, jonka äänitteet muodostivat perustan sekä Rainerin omalle laaja-alaiselle musiikin tuntemukselle, että Rainerin elämäntehtävälle äänilevyn historian parissa. Musikaalisessa perheessä musiikkia ei pelkästään kuunneltu, sillä veli Gunnar ”Goony” Strömmer (1914-2006) tuli tunnetuksi jazzpianistina. Myös Rainer innostui jazzista otettuaan kouluikäisenä tunteja pianonsoitossa.

Tultuaan ylioppilaaksi Tampereen Lyseosta 1952 Rainer valmistui Teknillisestä Korkeakoulusta arkkitehdiksi 1966. Hänen työuransa painottui asemakaava-arkkitehdin tehtäviin Suunnittelukeskus Oy:ssä 1967 – 80 sekä Espoon kaupungin asemakaavaosastolla 1980-95. Hänen käsialansa näkyy monien suomalaisten kuntien kaavoituksessa.

Rainer Strömmer aloitti 1960-luvun alussa yhdessä Urpo Haapasen kanssa suomalaisen äänilevytutkimuksen: ennen sitä ei Suomessa ollut koottu historiallisia äänitteitä systemaattisesti, eikä myöskään ollut olemassa luetteloita siitä, miten paljon ja millaisia äänitteitä ylipäänsä oli vuosikymmenien mittaan tehty. Haapanen, Strömmer ja Pekka Gronow loivatkin suomalaisen diskografian pohjatyön 1970-luvun alussa talkootyönä ja pioneerihengellä.

Rainer Strömmer oli keskeisenä henkilönä muodostettaessa vuonna 1967 perustettua Suomen Äänitearkistoa, joka tuolloin ainoana arkistona Suomessa ryhtyi kokoamaan historiallista äänilevymateriaalia. Strömmer ja Haapanen rakensivat yhteydet äänilevyjen keräilijöihin ja ottivat yhteyttä levyjä tuottaneiden yritysten arkistoihin, joista usein historiallista materiaalia pelastettiin aivan viime hetkellä. Suomen Äänitearkiston kokoelma muodosti pohjan suomalaisten äänilevyjen diskografiselle tutkimukselle: tänä päivänä Suomen Äänitearkiston diskografiat ovat maailmankin mittakaavassa poikkeuksellisen täydellisiä.

Rainer Strömmerin käsiala näkyy lähes kaikissa suomalaisissa historiallisissa diskografioissa, keskeisimpinä yhdessä Urpo Haapasen kanssa kootut Suomalaisten äänilevyjen luettelot 1920-1945 (1981) ja Suomalaisten äänilevyjen luettelo 1946-1961 (1992). Strömmer keskittyi tutkimaan ns. savikiekkokauden (1901-1961) äänilevyjä, joista koottujen diskografioiden täydennetyt laitokset syntyivät 2000 ja 2012. Strömmer laati myös ensimmäiset suomalaiset artistidiskografiat Georg Malmstenin (1973) ja Olavi Virran (1976) tuotannosta.

Rainer Strömmer jatkoi rakasta äänilevyharrastustaan aivan viime vuosiin saakka kokoamalla mm. diskografiat Suomen markkinoita varten painetuista ulkomaalaisista levyistä 1999 sekä ns. ulkofennica -luettelon, eli luettelon muualla kuin Suomessa tuotetusta, ennen vuotta 1960 julkaistusta suomalaisesta musiikista (2002). Aina viime vuosiin saakka Rainer avusti kotimaisia levy-yhtiöitä, jotka julkaisivat uudelleen savikiekkokauden suomalaista musiikkia.

Rainer toimi vuosina 1972-2000 Suomen Äänitearkiston puheenjohtajana, ja hänet nimettiin Suomen Äänitearkiston kunniajäseneksi 2016.